PVC/DWV Coupling, 3"x2" Hub Reducing

C32PVC MFG #: 4801-3X2
  • Buyer STOR
  • Brand Totaline
  • Fitting Material PVC
  • Fitting Type Coupling
  • OD Size 3" x 2" in
  • Pipe Material DWV Pipe
PVC Reducing Couplings (Hub)