TWO STAGE VACUUM PUMP 8 CFM

TEZ8 MFG #: TEZ8
  • Brand Appion
  • Vacuum Pump CFM 8
  • Vacuum Pump HP 3/4
  • Vacuum Pump Intake Fitting 1/4", 3/8"
  • Vacuum Pump Stages 2
  • Vacuum Pump Voltage 110-220V
Tool